RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Dokumentu paraugi

Pieteikumi

1. Prasības pieteikums. Parāds par preču piegādi (.docx 24 kB).

2. Pieteikums par izpildu raksta izdošanu uz šķīrējtiesas sprieduma pamata (.docx 16 kB).

3. Prasības pieteikums par neatmaksātā aizdevuma piedziņu (.docx 24 kB).

 

Līgumi

1. Preču piegādes līgums (.docx 31 kB).

2. Aizdevuma līgums. Fiziskā persona ar fizisko personu (.docx 23 kB).

3. Pirkuma līgums ar pēcapmaksu un galvojumu (.docx 24 kB).

4. Preces (mēbeles) izgatavošanas līgums (.docx 18 kB).

5. Rokasnaudas līgums (.docx 18 kB). Noslēdzams pirms dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanas.

6. Transporta ekspedīcijas līgums (.docx 36 kB).

7. Nomas līgums (.docx 27 kB). Var izmantot ražošanas, noliktavas un biroja telpu nomai.

 

© 2009 - 2024 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

17.07.2024 21:45 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"